<optgroup id="zwstl"></optgroup>

<dl id="zwstl"><ins id="zwstl"><thead id="zwstl"></thead></ins></dl>
<em id="zwstl"><ol id="zwstl"></ol></em>
<div id="zwstl"></div>
  <em id="zwstl"></em>
  <dl id="zwstl"><ins id="zwstl"></ins></dl><div id="zwstl"></div>
   <dfn id="zwstl"><tr id="zwstl"></tr></dfn>

   昭然若揭成语解释

   时间:2019-03-17 成语 我要投稿

    【注音】zhāo rán ru jiē

    【成语故事】春秋时期鲁国人孙休与老师扁庆子探讨修身处世的问题,孙休抱怨没有遇到英明的国君,有怀才不遇之感。扁庆子认为只有凡人天天想着满足自己的欲望,就像高举太阳和月亮那样一点也不掩盖,这样是成不了圣人的。

    【出处】昭昭乎若揭日月而行也。 《庄子·达生》

    【解释】昭然:明显、显着的样子;揭:原意为高举,现也指揭开。形容真相全部暴露,一切都明明白白。

    【用法】作谓语、定语;指已经很明白

    【相近词】彰明较着、众目昭彰

    【反义词】真伪莫辨

    【成语造句】

    ◎ 其撕毁《临时约法》的意图,昭然若揭。

    ◎ 日本侵略者举行运动会的政治用心是昭然若揭的。

    ◎ 因此,以利己主义为原则的费尔巴哈幸福观,其资产阶级本?#26102;?#26157;然若揭了。

    ◎ 长费尔南德斯近来多次攻击中国,其意图现在昭然若揭了——他是在为其核试验找理由。"

    ◎ 人心向背,已经昭然若揭了。

   相关文章
   青海快3在线

   <optgroup id="zwstl"></optgroup>

   <dl id="zwstl"><ins id="zwstl"><thead id="zwstl"></thead></ins></dl>
   <em id="zwstl"><ol id="zwstl"></ol></em>
   <div id="zwstl"></div>
    <em id="zwstl"></em>
    <dl id="zwstl"><ins id="zwstl"></ins></dl><div id="zwstl"></div>
     <dfn id="zwstl"><tr id="zwstl"></tr></dfn>

     <optgroup id="zwstl"></optgroup>

     <dl id="zwstl"><ins id="zwstl"><thead id="zwstl"></thead></ins></dl>
     <em id="zwstl"><ol id="zwstl"></ol></em>
     <div id="zwstl"></div>
      <em id="zwstl"></em>
      <dl id="zwstl"><ins id="zwstl"></ins></dl><div id="zwstl"></div>
       <dfn id="zwstl"><tr id="zwstl"></tr></dfn>